ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Բաժնետերեր

«Արցախբանկ» ՓԲԸ  444,874 (չորս հարյուր քառասունչորս հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս) հատ (95.6%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր են հանդիսանում ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, իսկ մնացած մասը` 20,349 (քսան հազար երեք հարյուր քառասունինը) հատ (4.4%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր են հանդիսանում ոչ ռեզիդենտ (Շվեյցարիա) և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, նշանակալից մասնակից    Մասնակցության
չափը
«Հայաստանի Բիզնեսի Հիմնադրամ» ՓԲԸ, իրավաբանական անձ   51.72%
Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, իրավաբանական անձ   43.55%
Ռեզիդենտ այլ իրավաբանական անձինք   0.36%
Ոչ-ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   1.44%
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   2.93%

 
«Արցախբանկ» ՓԲԸ Շահութաբաժինների վճարման կարգ

Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 11.07.2018թ. գրանցված «Արցախբանկ» ՓԲԸ Կանոնադրության` Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 23,261,150,000 (քսաներեք միլիարդ երկու հարյուր վաթսունմեկ միլիոն հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Շահույթի բաշխում 2016թ.
2016թ.-ին շահույթի բաշխում տեղի չի ունեցել, քանի որ 2015թ. Բանկը աշխատել է վնասով
2015թ.-ին շահույթի բաշխում տեղի չի ունեցել, քանի որ 2014թ. Բանկը աշխատել է վնասով
Շահույթի բաշխում 2013թ.
Շահույթի բաշխում 2012թ.


"Արցախբանկ" ՓԲԸ  յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու Բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու"Բանկերի և բանկային գործունեության մասին"  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

Վերոնշված տեղեկությունները Բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.
- առձեռն` Բանկի Գլխամասային գրասենյակում,
- էլեկտրոնային հասցեով`[email protected],
- փոստով`ՀՀ, ք.Երևան 0025, Չարենցի 1բ հասցենեով:


Նախորդ տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի նշանակալից մասնակիցների և ղեկավարների ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից ստացված վարկեր և փոխառություններ

Նախորդ տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության Նախագահի և Գլխավոր հաշվապահի Բանկից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը

 

(Տեղեկություններում ներկայացված ղեկավար են հանդիսանում «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով կետ 1-ում նշված անձինք)Էջը թարմացվել է 2019-01-29 15:35:56
 
USD 485.00 488.00 485.98
EUR 547.00 553.00 550.08
RUB 7.48 7.69 7.56
CHF 486.00 491.50 488.77
GBP 635.00 643.00 640.13
GEL 170.00 200.00 181.30
CAD 352.00 364.00 362.37
 
USD 485.00 488.00 485.98
EUR 547.00 554.00 550.08
RUB 7.49 7.70 7.56
CHF 487.00 492.00 488.77
GBP 636.00 646.00 640.13
GEL - - 181.30
CAD - - 362.37

Արխիվ Թարմացվել է 26.03.2019 09:45


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 26.03.2019 09:45