ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Կարգավորում


Օրենքներ

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք» (05.05.1998թ., ՀՕ-239-Ն)

«Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք (30.06.96թ., ՀՕ-69)

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք (30.06.96թ., ՀՕ-68-Ն)

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք (07.10.96թ., ՀՕ-80)

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքը (17.06.2008թ., ՀՕ-124-Ն)

«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք (24.11.2004թ., ՀՕ-142-Ն)

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը (17.06.2008թ. ՀՕ-122-Ն)

«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (24.11.2004թ., ՀՕ-135-Ն)

«Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքը (04.12.1996թ., ՀՕ-100)

«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը (24.11.2004թ., ՀՕ-150Ն)

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքը (28.01.2003թ., ՀՕ-501-Ն)

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը (17.06.2008թ., ՀՕ-123-Ն)

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը (20.10.2007թ., ՀՕ-195-Ն)

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը (26.05.2008թ., ՀՕ-80-Ն)

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք (30.09.1997թ.)

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք (22.12.2010թ.)

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք (25.09.2001թ., ՀՕ-232)

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք (26.12.2002թ., ՀՕ-515-Ն)Նորմատիվ իրավական այլ ակտեր

Կանոնակարգ 1, «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թուլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» (ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 12.04.2005թ. թիվ 145-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 2, «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» (ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 09.02.2007թ. թիվ 39-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 3, «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» (ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 26.02.2008թ. թիվ 50-Ն որոշում)

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» Կանոնակարգ, (ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 07.10.2014 թ. թիվ 279-Ն որոշում)

«Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ» (ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 04.11.2008 թ. թիվ 302-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 8/01, «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» (ԿԲ Խորհրդի 16.12.2008 թ. թիվ 363-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 8/02, «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» (ԿԲ Խորհրդի 02.06.2009 թ. թիվ 165-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկատվությունների հրապարակումը» (ԿԲ Խորհրդի 02.06.2009 թ. թիվ 166-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 8/05, «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» (ԿԲ Խորհրդի 28.07.2009 թ. թիվ 229-Ն որոշում)

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը» (ԿԲ Խորհրդի 29.03.2005 թ. թիվ 142-Ն որոշում)


Վերոնշյալ օրենքները և այլ իրավական ակտերը կարող եք գտնել www.irtek.am կայքում:Էջը թարմացվել է 2017-06-14 22:47:06
 
USD 475.50 477.50 476.45
EUR 531.00 536.50 534.43
RUB 7.48 7.63 7.58
CHF 477.00 483.50 481.51
GBP 587.50 595.50 590.89
GEL 163.00 193.00 166.59
CAD 348.00 366.00 364.98
 
USD 475.50 477.50 476.45
EUR 531.50 537.00 534.43
RUB 7.49 7.64 7.58
CHF 481.00 485.50 481.51
GBP 588.00 597.50 590.89
GEL - - 166.59
CAD - - 364.98

Արխիվ Թարմացվել է 18.07.2019 15:05


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 18.07.2019 09:30