ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

«Երեք 0» ակցիա


ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

Հարգելի հաճախորդներ, Արցախբանկում գործում է «Երեք 0» ակցիա, որի շրջանակներում կարող եք ՌԷԴԷՆ խանութ-սրահից (ք.Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 9/19) ձեռք բերել բջջային հեռախոսներ և կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև օգտվել Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության (Արցախ) ծառայություններից ապառիկի ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ՇԱՀԱՎԵՏ պայմաններով.

տարեկան տոկոսադրույքը՝ 0%,
- կանխավճարը՝ 0%,
- ձևակերպման վճարը՝ 0%:


Ընդհանուր պայմաններ
 

 • Արցախբանկը տրամադրում է ապառիկ վարկեր ՀՀ/ԱՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար (18-65 տարեկան), ովքեր ունեն մշտական գրանցում, մշտական աշխատանք կամ անձնական բիզնես:
 • Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը:
 • Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում: 
 • Ակցիան գործում է. ՌԷԴԷն ընկերության հետ՝ մինչև 31.08.2019թ., Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության հետ՝ մինչև 01.09.2019թ. : 


Ընդհանրական թերթիկ՝ ՌԷԴԷՆ

Ընդհանրական թերթիկ՝ ՂՏելեկոմ

Վարկի ժամկետ

18 ամիս

Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի
սահմանաչափ

ՌԷԴԷՆ՝ 50,000 ՀՀ դրամ - 400,000 ՀՀ դրամ

Ղարաբաղ Տելեկոմ՝ ՝ 50,000 ՀՀ դրամ - 500,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Տարեկան տոկոսադրույք

0%

Ապահովման միջոց

Ապահովման միջոց է հանդիսանում ձեռքբերվող ապրանքը/ները/: 

Վարկ/գրավ գործակից

100%

Կանխավճար

0%

Տոկոսագումարի
հաշվարկման կարգ
Վարկի դիմաց տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` սկսած Վարկի տրամադրման օրվանից մինչև լրիվ մարման օրը: Տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է` օրացուցային տարին ընդունելով 365/366 օր:
Վարկային պարտավորությունների մարման կարգ Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումներն իրականացվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով` անուիտետային եղանակով: 

Վարկի 
ձևակերպման վճար

0%
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ 48%, տարեկան
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  
 • Ապրանքները ձեռք բերելու հայտ վաճառող կազմակերպությունից:
 • Վարկառուի և երաշխավոր/ներ/ի (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ).
 • Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի, երաշխավոր/ներ/ի եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ.
 • երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում):
Վարկի
ձևակերպման վայր

Բանկի ԱՀ տարածքում գործող մասնաճյուղեր և Հաճախորդների սպասարկման բաժին 


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան
փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիսթե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսա-գումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

 

 • Որոշման կայացման գործոն, ժամկետ և Հաճախորդին տեղեկացման կարգ
  Վարկը տրամադրվում է հաշվի առնելով հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ հաճախորդի մոտ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը և նրա վարկունակության վերլուծությունը: 

  Հայտը կարող է մերժվել, եթե
  - Հաճախորդի եկամուտները բավարար չեն Վարկի գծով պարտավորությունները ժամանակին և լրիվությամբ մարելու համար,

  - Հաճախորդը Բանկ դիմելու պահին ունի ժամկետանց վարկային պարտավորություններ և/կամ օրացուցային նախորդ 1 տարվա ընթացքում Հաճախորդի մոտ վարկերի գծով (մարված և գործող) առկա է առավելագույնը 2 (երկու) դասակարգում,
  - առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության փաստ և/կամ դրանք թերի են ներկայացվել, ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում գործարքի կնքման օրը լրացված հայտի տվյալների հետ, հայտը լրացրած անձի ինքնությունը չի համապատասխանում իրականում Ապրանքը ձեռք բերող անձի ինքնության հետ,
  - հակասում է Բանկի Վարկային քաղաքականությանը:

  Վարկի տրամադրման/մերժման որոշման մասին Հաճախորդը տեղեկացվում է 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում` վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո: Վարկային հայտը մերժելու դեպքում Հաճախորդը/Կազմակերպությունը նույն օրը տեղեկացվում է մերժման պատճառների մասին: Դրական որոշման դեպքում Վարկը տրամադրվում է 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի տրամադրման նպատակահարմարության վերաբերյալ բացասական որոշման դեպքում Հայտի դարձերեսին նշագրվում է «Մերժվում է» արտահայտությունը` նշելով մերժման պատճառները և Հայտի պատճենը տրամադրվում է Հաճախորդին: 

 

 

Ֆինանսական օգնական


Էջը թարմացվել է 2019-05-10 11:59:46
 
USD 478.50 481.00 479.72
EUR 531.50 538.00 535.56
RUB 7.32 7.49 7.43
CHF 468.50 476.00 474.55
GBP 605.00 614.00 612.17
GEL 170.00 200.00 174.92
CAD 344.00 358.50 355.53
 
USD 478.00 481.00 479.72
EUR 531.50 538.50 535.56
RUB 7.33 7.50 7.43
CHF 470.50 477.00 474.55
GBP 606.00 616.00 612.17
GEL - - 174.92
CAD - - 355.53

Արխիվ Թարմացվել է 20.05.2019 09:35


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 20.05.2019 09:35