ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասինMasterCard և Maestro ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

Պլաստիկ քարտեր. ընդհանուր տեղեկություններ

 

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը Maestro MS Standard MS
Gold
MS Business
Քարտի տրամադրում, քարտային հաշվի բացում և վարում 0 ՀՀ դրամ
Քարտի շտապ տրամադրում (միայն Երևան քաղաքում գործող մասնաճյուղերի համար) 5,000 ՀՀ դրամ
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ, USD, EUR
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար 2,500 ՀՀ դրամ 4,000 ՀՀ դրամ 15,000 ՀՀ դրամ 15,000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում* 0 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար  x

MC Maestro`2,500 ՀՀ դրամ

MC Standard`4,000 ՀՀ դրամ

MC Maestro`2,500 ՀՀ դրամ

MC Standard`4,000 ՀՀ դրամ

x
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում 2,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ
Կորած կամ գողացված քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
3 անգամ սխալ ծածկագրի մուտքագրման հետևանքով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 5 000
ՀՀ դրամ
USD 10
EUR 10 
10 000
ՀՀ դրամ
USD 20
EUR 20
25 000
ՀՀ դրամ
USD 50
EUR 50 
25 000
ՀՀ դրամ
USD 50
EUR 50

Քարտային հաշվի համալրում

 • Բանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման կետերի միջոցով
 • այլ բանկերի սարքավորումների միեջոցով


 • 0 ՀՀ դրամ
 • 0.6%

Քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում` 

 • առձեռն 
 • ֆաքսով (մեկ էջի համար)
 • էլ փոստով
 • փոստային եղանակով՝ ՀՀ/ԱՀ տարածում
 • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով 
 
 
 • ՀՀ դրամ
 • 1,800 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 500 ՀՀ դրամ
 • 35,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

 • յուրաքանչյուր գործարքից հետո
 • նախորդ ամսվա համար
 • մինչև մեկ տարի վաղեմության ժամկետահատվածի համար
 • մեկ տարուց ավելի վաղեմության ժամանակահատվածի համար
 • ավանդային, կենսաթոշակային և պետական նպաստների վճարման համար բացված հաշիվների համար (մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի դեպքում) • 0 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ, լրացուցիչ քաղվածքի դեպքում՝ 500 ՀՀ դրամ
 • 2,000 ՀՀ դրամ
 • 3,000 ՀՀ դրամ
 • 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 0.3% 0.3%  0.2% 0.2%
Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում  0.8%  0.8%  1.0%  1.0%

Կանխիկացման միջնորդավճար արտասահմանյան բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում

1.0%, նվազ. 2,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման (3 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել)**  0.5%  

www.arca.am ինտերնետային կայքի/ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ

 • Բանկի քարտերին
 • ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին 
 
 
 
 • 0.3%
 • 0.5%
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0% 
ՀՀ/ԱՀ տարածքում Բանկի արտարժութային քարտերով իրականացվող ՀՀ դրամային գործարքների դեպքում կիրառվող փոխարժեք Բանկի կողմից սահմանված` անկանխիկ արտարժույթի գնման փոխարժեքով
ՀՀ/ԱՀ տարածքից դուրս տարբեր արտարժույթներով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվող փոխարժեք  Բանկի կողմից սահմանված` անկանխիկ արտարժույթի վաճառքի փոխարժեքով և, առանձին դեպքերում, MasterCard Int. վճարահաշվարկային համակարգի կողմից սահմանված սակագնով 
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ դրամ` 3%
USD` 0%
EUR` 0%
ՀՀ դրամ` 3%
USD` 0%
EUR` 0%
ՀՀ դրամ` 2%
USD` 0%
EUR` 0%
 
ՀՀ դրամ` 1%
USD` 0%
EUR` 0%
 Կանխիկացման օրական սահմանաչափ 500,000 ՀՀ դրամ
USD 1,000
EUR 1,000
500,000 ՀՀ դրամ
USD 1,000
EUR 1,000

1,5 մլն ՀՀ դրամ
USD 3,000
EUR 3,000
 
1,5 մլն ՀՀ դրամ
USD 3,000
EUR 3,000

Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափ 2,000,000 ՀՀ դրամ
USD 4,000
EUR 4,000
2,000,000 ՀՀ դրամ
USD 4,000
EUR 4,000
10,000,000 ՀՀ դրամ
USD 20,000
EUR 20,000
10,000,000 ՀՀ դրամ
USD 20,000
EUR 20,000
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը  2,500,000 ՀՀ դրամ
USD 5,000
EUR 5,000 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը  10 
Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 3,000 ՀՀ դրամ
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների
վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/
30 ՀՀ դրամ


* Կցված քարտը տրամադրվում է ընտանիքի անդամներից մեկին: Ընտանիքի անդամ են հանդիսանում ամուսինը, երեխան, ծնողը, քույրը, եղբայրը:

** Նշյալ ծառայությունից օգտելու համար քարտապանը ներկայացնում է դիմում և անձը հաստատող փաստաթուղթ:


"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետեր


Ֆինանսական օգնական
Էջը թարմացվել է 2019-07-12 10:00:28
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40