ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին


«ԱՊԱՎԵՆ» բանկային ծառայությունների արտոնյալ փաթեթ

Ընդհանուր պայմաններ 

Փաթեթից կարող են օգտվել ՀՀ/ԱՀ զինված ուժերում և այլ զորքերում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զորացրված զինծառայողները: 

Փաթեթին հնարավոր է միանալ զորացրվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում: Փաթեթի ակտիվացումը՝ ԱՆՎՃԱՐ:

Փաթեթի շրջանակներում հնարավորություն է ընձեռվում օգտվել արտոնյալ պայմաններով հետևյալ բանկային ծառայություններից.

 • ArCa Classic վճարային քարտ
  • արտոնյալ սակագներով
  • երկու տարի ժամկետով
  • նվազող սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ
 • Ժամկետային ավանդ
  • Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% բարձր տոկոսադրույքով 
 • Ուսանողական վարկ 
  • Բանկի գործող տոկոսադրույքից 1% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Ավանդի գրավադրմամբ վարկ
  •     Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Սպառողական վարկեր ընտանիքի անդամների (հայր, մայր, կին, քույր, եղբայր) համար 
  •   Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Հիփոթեքային վարկեր արտոնյալ պայմաններով՝ փաթեթից օգտվող զինծառայողներին


ArCa Classic վճարային քարտի սպասարկման պայմաններ

 

Վարկային գծի ժամկետ մինչև 36 ամիս
Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակը անկանխիկ` հաճախորդի Բանկում բացված քարտային հաշվին
Վարկային գծի սահմանաչափը

նվազ.` 100,000 ՀՀ դրամ

առավ.` 500,000 ՀՀ դրամ (բայց ոչ ավել, քան վարկառուի/երաշխավորի մեկ ամսվա զուտ աշխատավարձի չափը)

Վարկի ապահովություն
Հաստատուն եկամուտ ունեցող ֆիզ. անձի երաշխավորություն (վարկառուի ծնող, Բանկի աշխատավարձային քարտապան, այլ)
Վարկ հարաբերած գրավի արժեք չի պահանջվում
Տարեկան տոկոսադրույքի չափը

մինչև 3 ամիս (ներառյալ)՝ 13%

մինչև 6 ամիս (ներառյալ)՝ 14% 

մինչև 9 ամիս (ներառյալ)՝ 15%

մինչև 1 տարի (ներառյալ)՝ 16%

մինչև 2 տարի (ներառյալ)՝ 17%

մինչև 3 տարի (ներառյալ)՝ 18%

Չօգտագործված վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքի չափը
0%
Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը 
հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի նկատմամբ
Վարկային պարտավորությունների մարման պայման  Վարկային գծի ամսական հավասարաչափ մարում, հաշվեգրված տոկոսագումարի ամսական մարում 
Միջնորդավճարներ 
Վարկի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկում 0.1% ամսական` վարկային գծի նկատմամբ
Կանխիկացում
0%` Արցախբանկի և Յունիբանկի բանկոմատներից
Քարտի սպասարկում 0 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ

0.03%, օրական

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.03%, օրական

Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոն
Դրական որոշման գործոններ.
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
 • վարկային պատմության համապատասխանություն Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջների

Վարկը մերժելու գործոններ.

 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
 • Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 • Վարկառուի/երաշխավորի ոչ բավարար եկամտի առկայություն:
Որոշման կայացման ժամկետը և Հաճախորդին տեղեկացման կարգը Վարկի տրամադրման որոշումը կայացվում է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օրվա  ընթացքում:
Բանկի ֆինանսական խորհրդատուն մեկօրյա ժամկետում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում վարկառուի հետ կնքվում է վարկային պայմանագիր և 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է վարկը: Մերժելու դեպքում քարտապանի դիմումի դարձերեսին նշագրվում է «մերժվում է» արտահայտությունը` նշելով մերժման պատճառները:
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան փաստացի
տոկոսադրույքը ցույց է տալիսթե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար` տոկոսագումարները և այլ վճարները
սահմանված ժամկետներում և չափերով 
կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1.Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Վարկային հայտ/դիմում (լրացվում են Բանկում)
 • Անձնագիր և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ) կամ նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ: 
 


Էջը թարմացվել է 2019-08-16 10:22:19
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40