ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Կանխիկով կատարվող գործարքներ


  Կանխիկով կատարվող գործառնությունների սակագներ

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը Սակագներ և դրույքներ
Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
0%
Եվրո 0.2%*
ՌԴ ռուբլի 0.2%*
Շվեյցարական ֆրանկ 0.6%*
Ֆունտ ստեռլինգ 0.6%*
Այլ արտարժույթ
համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի 
Կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից** 
Կանխիկ մուտքագրված գումարների սահմաններում 0%
 Անկանխիկ ստացված գումարները, այդ թվում` հաշվին մուտքագրված վարկային միջոցները   
 
ՀՀ դրամ 0.3%
ԱՄՆ դոլար 0.5%
Եվրո 0.4%*
ՌԴ ռուբլի 0.5%*
Շվեյցարական ֆրանկ 0.1%*
Ֆունտ ստեռլինգ 0.15%*
Այլ արտարժույթ համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի 
Կենսաթոշակային, Լիազոր մարմնի հանձնարարականով պետական նպաստների վճարման համար բացված և սոցիալական փաթեթի հաշիվներից կանխիկ միջոցների տրամադրում  0% 
Կանխիկ արժույթի իսկության ստուգում և փաթեթավորում (կիրառվում է Բանկի կողմից գնանշվող արժույթների համար) 0.2%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ 
Մեկ անվանական արժեքով դրամանիշերի փոխանակում մեկ այլ անվանական արժեքի դրամանիշերով 0%
Հնամաշ թղթադրամի փոխանակում
ՀՀ դրամ 0% 
ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի  3.0%
Դրամարկղային չեկային գրքույկների /25 թերթ/ տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)  2,000 ՀՀ դրամ
Բանկի կանխիկացման կետերում (POS տերմինալ) այլ բանկերի կողմից թողարկված պլաստիկ քարտերով (բացառությամբ` ArCa համակարգի անդամ բանկերի կողմից թողարկված քարտերի) կանխիկի տրամադրում 2.0%, նվազագույնը՝ 2,000 ՀՀ դրամ

* Տվյալ տոկոսադրույքները չեն տարածվում 30 օր և ավելի մարման ժամկետ ունեցող ներդրված ավանդների, քարտային հաշիվների մուտքերի և արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի վրա:
** Սակագները սահմանվում են մինչև 50 մլն կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարների համար: Նշված գումարը գերազանցող գումարով կանխիկացման դեպքում սակագինը սահմանվում է Վարչության նախագահի կողմից՝ Գլխավոր գանձապետի ներկայացմամբ:  
Սակագները չեն տարածվում հատուցման և ավանդների սպասարկման համար բացված նպատակային հաշիվների վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ավանդի գումարը նպատակային հաշվին մուտքագրվել է անկանխիկ եղանակով:
Սակագինը չի կիրառվում ներդրված ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսների կանխիկ ելքագրման դեպքում:Էջը թարմացվել է 2019-08-12 09:49:00
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40