ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասինArCa ՏՈՆԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ընդհանուր տեղեկություններ

 • Քարտերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով, 24 ամիս ժամկետով:
 • Քարտ ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է ներկայացնել.
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • հանրային ծառայության համարանիշ կամ սոցիալական ապահովության քարտ կամ տեղեկանք բացակայության մասին:


Պլաստիկ քարտեր. ընդհանուր տեղեկություններ

 

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը ArCa
Տոնական
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի տրամադրում, քարտային հաշվի բացում և վարում
0 ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար 0 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում չի տրամադրվում
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում
3,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի համալրում (կանխիկ միջոցների համալրում)
0 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամենամսյա քաղվածքի տրամադրում

 • առձեռն 
 • ֆաքսով (մեկ էջի համար)
 • էլ փոստով
 • փոստային եղանակով՝ ՀՀ/ԱՀ տարածում
 • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով 
 
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 1,800 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 500 ՀՀ դրամ
 • 35,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում`

 • յուրաքանչյուր գործարքից հետո
 • նախորդ ամսվա համար
 • մինչև մեկ տարի վաղեմության ժամկետահատվածի համար
 • մեկ տարուց ավելի վաղեմության ժամանակահատվածի համար
 • ավանդային, կենսաթոշակային և պետական նպաստների վճարման համար բացված հաշիվների համար (մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի դեպքում)

 • 0 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ, լրացուցիչ քաղվածքի դեպքում՝ 500 ՀՀ դրամ
 • 2,000 ՀՀ դրամ
 • 3,000 ՀՀ դրամ
 • 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման 0.5%
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում* 0.3%
Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 0.8%
Կանխիկացման միջնորդավճար` արտասահմանում բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում  չի սպասարկվում
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0%
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք չի հաշվեգրվում
Վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճար 0 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի սպասարկման ամսական վճար 0.1%` վարկային գծի սահմանաչափի նկատմամբ
Վարկային գծի առավելագույն չափը 400,000 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի օգտագործած մասի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույք
 • Բանկի հաճախորդների համար` 18%
 • Նոր հաճախորդների համար` 19% 
Օրական կանխիկ գործառնությունների սկզբնական սահմանաչափ 400,000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն գումարը 400,000 ՀՀ դրամ 
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը չի սահմանվում 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը
Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար վերանայման ենթակա չէ
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/ 30 ՀՀ դրամ
www.arca.am ինտերնետային կայքի/ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ 0.3%

* Սակագինը վերաբերում է նաև Յունիբանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացմանը:


"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետերԷջը թարմացվել է 2018-07-30 18:43:38
 
USD 486.50 489.50 487.50
EUR 549.00 557.00 551.07
RUB 7.30 7.50 7.36
CHF 481.00 489.50 485.36
GBP 628.00 641.00 629.90
GEL 165.00 200.00 183.96
CAD 355.00 371.00 367.73
 
USD 486.50 489.50 487.50
EUR 549.00 557.00 551.07
RUB 7.31 7.51 7.36
CHF 482.00 490.50 485.36
GBP 629.00 642.00 629.90
GEL - - 183.96
CAD - - 367.73

Արխիվ Թարմացվել է 20.02.2019 09:49


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 20.02.2019 09:50