ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Քարտեր ArCa Classic` ԱՊԱՎԵՆ փաթեթ

«ԱՊԱՎԵՆ» ՓԱԹԵԹՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻ
ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ


Ընդհանուր տեղեկություններ

 • Քարտերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով, 24 ամիս ժամկետով:
 • Քարտ ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է ներկայացնել.
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • հանրային ծառայության համարանիշ կամ սոցիալական ապահովության քարտ կամ տեղեկանք բացակայության մասին:


Պլաստիկ քարտեր. ընդհանուր տեղեկություններ

«ԱՊԱՎԵՆ» փաթեթ 

 

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը ArCa
Classic
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի տրամադրում, քարտային հաշվի բացում և վարում
0 ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար 0 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում չի տրամադրվում
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում
1,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
Քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
3 անգամ սխալ ծածկագրի մուտքագրման հետևանքով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի համալրում կանխիկ միջոցներով

 • Բանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման կետերի միջոցով
 • այլ բանկերի սարքավորւմների միջոցով


 • 0 ՀՀ դրամ
 • 0.6%

Քարտային հաշվի ամենամսյա քաղվածքի տրամադրում

 • առձեռն 
 • ֆաքսով (մեկ էջի համար)
 • էլ փոստով
 • փոստային եղանակով՝ ՀՀ/ԱՀ տարածում
 • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով 
 
 
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 1,800 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 500 ՀՀ դրամ
 • 35,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում`

 • յուրաքանչյուր գործարքից հետո
 • նախորդ ամսվա համար
 • մինչև մեկ տարի վաղեմության ժամկետահատվածի համար
 • մեկ տարուց ավելի վաղեմության ժամանակահատվածի համար
 • ավանդային, կենսաթոշակային և պետական նպաստների վճարման համար բացված հաշիվների համար (մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի դեպքում)
 
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ, լրացուցիչ քաղվածքի դեպքում՝ 500 ՀՀ դրամ
 • 2,000 ՀՀ դրամ
 • 3,000 ՀՀ դրամ
 • 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման* 0.5%
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում** 0%
Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 1.0%
Կանխիկացման միջնորդավճար` արտասահմանում բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում չի սպասարկվում
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք 0%
Օրական կանխիկ գործառնությունների սկզբնական սահմանաչափ 200,000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն գումարը 1,000,000 ՀՀ դրամ 
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը 1,000,000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը 5  
Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 3,000 ՀՀ դրամ
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/ 30 ՀՀ դրամ

www.arca.am ինտերնետային կայքի/ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ

 • Բանկի քարտերին
 • ArCa համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին
 
 
 
 • 0.3%
 • 0.5%

* Նշյալ ծառայությունից օգտվելու համար քարտապանը ներկայացնում է դիմում և անձը հաստատող փաստաթուղթ: 3 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել

** Սակագինը վերաբերում է նաև Յունիբանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացմանը:


"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետերԷջը թարմացվել է 2019-07-12 10:09:19
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40