ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Հաշվարկային տոկոսադրույք
 

“Արցախբանկ” ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (այսուհետ` Արցախ տոկոսադրույք) կարող է կիրառվել հետևյալ գործիքների համար.

Վարկեր`

 • փոփոխական տոկոսադրույքով,
 • խառը տոկոսադրույքով` սկսած որոշակի փուլից:

Որոշ ժամկետային ավանդների դեպքում:

Արցախ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով արտահայտված գործիքների համար: Հատուկ դեպքերում այն կարող է սահմանվել նաև այլ արժույթների համար:

Արցախ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է տվյալ արժույթով Բանկի կողմից 12 ամիս և ավել Հաճախորդներից միջոցների ներգրավման և Միջբանկային շուկայում դրամական միջոցների առավել հասանելի ներգրավման միջին կշռված տոկոսադրույքների հիման վրա:

Ստացված արդյունքները կլորացվում են մինչև հարյուրերորդական նիշը.

Արցախ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ ձևավորված տվյալների հիման վրա և ուժի մեջ է մտնում այդ ամսվա հաջորդող երկրորդ ամսվա առաջին օրը:


 Արժույթ       Հաշվարկային տոկոսադրույք Գործողության ժամկետ
AMD 13.0%

սկսած
01.05.2019թ.-ից    

USD 8.5%
EUR 2.0%

 

 • Արցախ տոկոսադրույքի արխիվ
  Գործողության ժամկետ AMD, %
     USD, %  
     EUR, %  
  01.04.2019 - 30.04.2019 13.0 8.5 2.0
  01.03.2019 - 31.03.2019 13.0 8.5 2.0
  01.02.2019 - 28.02.2019 13.0 8.5 2.0
  01.01.2019 - 31.01.2019 13.0 8.5 2.0
  01.12.2018 - 31.12.2018 13.0 8.5 2.0
  01.11.2018 - 30.11.2018 13.0 8.5 2.0
  01.10.2018 - 31.10.2018 13.0 8.5 2.0
  01.09.2018 - 30.09.2018    13.0 8.5 2.0
  01.08.2018 - 31.08.2018 13.0 8.5 2.0
  01.07.2018 - 31.07.2018 13.0 8.5 2.0
  01.06.2018 - 31.06.2018 13.0 8.5 2.0
  01.05.2018 - 31.05.2018 13.0 8.5 2.0
  01.04.2018 - 30.04.2018 13.0 8.5 2.0
  01.03.2018 - 31.03.2018 13.0 8.5 2.0
  01.02.2018 - 28.02.2018 13.0 8.5 2.0
  01.01.2018 - 31.01.2018 13.0 8.5 2.0
  01.12.2017 - 31.12.2017 13.0 8.5 2.0
  01.11.2017 - 30.11.2017 13.0 8.5 2.0
  01.10.2017 - 31.10.2017 13.0 8.5 2.0
  01.09.2017 - 30.09.2017 13.0 8.5 2.0
  01.08.2017 - 31.08.2017 13.0 8.5 2.0
  01.07.2017 - 31.07.2017 13.0 8.5 2.0
  01.06.2017 - 30.06.2017 13.0 9.0 2.0
  01.05.2017 - 31.05.2017 13.0 9.0 2.0
  01.04.2017 - 30.04.2017 13.0 9.0 2.0
  01.03.2017 - 31.03.2017 13.0 9.0 2.0
  01.02.2017 - 28.02.2017 13.0 9.0 3.0
  01.01.2017 - 31.01.2017 13.31 9.50 4.52
  01.12.2016 - 31.12.2016 12.7 9.5 6.5
  01.11.2016 - 30.11.2016 12.7 9.5 6.5
  01.10.2016 - 31.11.2016 12.7 9.5 6.5
  01.09.2016 - 30.09.2016 12.7 9.5 6.5
  01.08.2016 - 31.08.2016 12.7 9.5 6.5
  01.07.2016 - 31.07.2016 12.7 9.5 6.5
  01.06.2016 - 30.06.2016  12.7 9.5  6.5
  01.05.2016 - 31.05.2016 12.7 9.5 6.5
  01.04.2016 - 30.04.2016 12.7 9.5 6.5
  01.03.2016 - 31.03.2016
  12.7 9.5 6.5
  01.02.2016 - 29.02.2016  
  12.67 9.5 6.5
  01.01.2016 - 31.01.2016 13.5 9.5 6.5
  01.12.2015 - 31.12.2015 13.5 9.5 6.5
  01.11.2015 - 30.11.2015 13.5 9.5 6.5
  01.10.2015 - 31.10.2015 13.10 9.17 6.54
  01.09.2015 - 30.09.2015 13.10 9.17 6.52
  01.08.2015 - 31.08.2015 13.10 9.17 6.52
  01.07.2015 - 31.07.2015 13.10 9.15 6.52
  01.06.2015 - 30.06.2015  13.10 9.13 6.48 
  01.05.2015 - 31.05.2015  13.10  9.13 6.48
  01.04.2015 - 30.04.2015  13.10  8.77 6.40
  01.03.2015 - 31.03.2015 13.71 8.73 6.40
  01.02.2015 - 28.02.2015 13.71 8.73 6.26
  01.01.2015 - 31.01.2015 13.71 8.73 6.26
  01.12.2014 - 31.12.2014 11.27 9.03 -
  01.11.2014 - 30.11.2014 11.27 9.03 -
  01.10.2014 - 31.10.2014 11.27 9.03 -
  01.09.2014 - 30.09.2014 11.27 9.03 -

   

 Էջը թարմացվել է 2019-05-02 09:47:55
 
USD 478.50 481.00 479.72
EUR 531.50 538.00 535.56
RUB 7.32 7.49 7.43
CHF 468.50 476.00 474.55
GBP 605.00 614.00 612.17
GEL 170.00 200.00 174.92
CAD 344.00 358.50 355.53
 
USD 478.00 481.00 479.72
EUR 531.50 538.50 535.56
RUB 7.33 7.50 7.43
CHF 470.50 477.00 474.55
GBP 606.00 616.00 612.17
GEL - - 174.92
CAD - - 355.53

Արխիվ Թարմացվել է 20.05.2019 09:35


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 20.05.2019 09:35