ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

 ArCa ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ


Պլաստիկ քարտեր. ընդհանուր տեղեկություններ

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը ArCa
Classic
ArCa
    Gold   
ArCa
Business
Քարտի տրամադրում, քարտային հաշվի բացում և վարում 0 ՀՀ դրամ
Քարտի շտապ տրամադրում (միայն Երևան քաղաքում գործող մասնաճյուղերի համար) 5,000 ՀՀ դրամ
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար 2,000   
ՀՀ դրամ      
10,000
ՀՀ դրամ
10,000
ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում*

0 ՀՀ դրամ 

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Arca Classic`

2,000 ՀՀ դրամ

Arca Classic`

2,000 ՀՀ  դրամ

 

 x

Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում
2 000 ՀՀ դրամ
Կորած կամ գողացված քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
3 անգամ սխալ ծածկագրի մուտքագրման հետևանքով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 2,000
ՀՀ դրամ
10,000
ՀՀ դրամ
10,000
ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի համալրում՝

 • Բանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման կետերի միջոցով
 • այլ բանկերի սարքավորումների միեջոցով


 • 0 ՀՀ դրամ
 • 0.6%

Քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում

 • առձեռն 
 • ֆաքսով (մեկ էջի համար)
 • էլ փոստով
 • փոստային եղանակով՝ ՀՀ/ԱՀ տարածում
 • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով 


 • 0 ՀՀ դրամ
 • 1,800 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 500 ՀՀ դրամ
 • 35,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

 • յուրաքանչյուր գործարքից հետո
 • նախորդ ամսվա համար
 • մինչև մեկ տարի վաղեմության ժամկետահատվածի համար
 • մեկ տարուց ավելի վաղեմության ժամանակահատվածի համար
 • ավանդային, կենսաթոշակային և պետական նպաստների վճարման համար բացված հաշիվների համար (մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի դեպքում)


 • 0 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ, լրացուցիչ քաղվածքի դեպքում՝ 500 ՀՀ դրամ
 • 2,000 ՀՀ դրամ
 • 3,000 ՀՀ դրամ
 • 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում** 0.3% 0.2% 0.2%
Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում  0.8%  1.0%  1.0%
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման (3 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել)***  0.5%  

www.arca.am ինտերնետային կայքի/ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ

 • Բանկի քարտերին
 • ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին  • 0.3%
 • 0.5%
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0% 
ՀՀ/ԱՀ տարածքում Բանկի արտարժութային քարտերով իրականացվող ՀՀ դրամային գործարքների դեպքում կիրառվող փոխարժեք Չի կիրառվում
ՀՀ/ԱՀ տարածքից դուրս տարբեր արտարժույթներով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվող փոխարժեք  Չի կիրառվում
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք  3%  3%  1%
Կանխիկացման օրական սահմանաչափ 200,000 ՀՀ դրամ  500,000 ՀՀ դրամ 500,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափ 1,000,000 ՀՀ դրամ 5,000,000 ՀՀ դրամ

5,000,000 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը  1,000,000 ՀՀ դրամ 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը  10  
Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 3,000 ՀՀ դրամ
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/ 30 ՀՀ դրամ

* Կցված քարտը տրամադրվում է ընտանիքի անդամներից մեկին: Ընտանիքի անդամ են հանդիսանում ամուսինը, երեխան, ծնողը, քույրը, եղբայրը:

**Սակագինը վերաբերում է նաև Յունիբանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից  ArCa տեսակի քարտերից կանխիկացմանը:

*** Նշյալ ծառայությունից օգտելու համար քարտապանը ներկայացնում է դիմում և անձը հաստատող փաստաթուղթ:


"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետեր


Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2019-07-12 10:07:02
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40