ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԲԻԶՆԵՍ Քարտեր Աշխատավարձային նախագծեր

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԱՅԻՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ*

Ընդհանուր տեղեկություններ

Վարկային գծեր աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը

Arca Classic MasterCard Maestro MasterCard Standart
ՀՀ դրամ
Քարտի տրամադրում, քարտային հաշվի բացում և վարում  0 ՀՀ դրամ  
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար / հաջորդ տարիների համար

0 ՀՀ դրամ/1 000 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ/ 1 500 ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ/ 2 000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար Classic`
2 000 ՀՀ դրամ 
Maestro`
2 500 ՀՀ դրամ
Maestro`
2 500 ՀՀ դրամ,
Standard`
4 000 ՀՀ դրամ
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում 1 000 ՀՀ դրամ 1 500 ՀՀ դրամ 2 500 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 2 000 ՀՀ դրամ 2 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի համալրում (կանխիկ միջոցների համալրում)

 • Բանկի կանխիկի մուտքագրման կետերի միջոցով
 • այլ բանկերի սարքավորումների միջոցով

0 ՀՀ դրամ

0.6%

Քարտային հաշվի ամենամսյա քաղվածքի տրամադրում

 • առձեռն
 • ֆաքսով (մեկ էջի համար)
 • էլ փոստով 
 • փոստային եղանակով՝ ՀՀ/ԱՀ տարածքում
 • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն-ով
 
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 1 800 ՀՀ դրամ
 • 0 ՀՀ դրամ
 • 500 ՀՀ դրամ
 • 35 000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

 • մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող
 • 1 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող

 • 1 500 ՀՀ դրամ
 • 3 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման (3,000,000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել)


0.5%
 

Միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար**

0.0%

Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 1.0%
Կանխիկացման միջնորդավճար արտասահմանյան բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 1.0%, նվազ. 2 000 ՀՀ դրամ  
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0.0%
Արտարժույթով իրականացվող գործարքների փոխարժեք  x Բանկի կողմից սահմանված՝ անկանխիկ արտարժույթի վաճառքի փոխարծեքով և, առանձին դեպքերում, MasterCard Int'l վճարահաշվարկային համակարգի կողմից սահմանված սակագնով
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

3.0%

Օրական կանխիկ գործառնությունների սկզբնական սահմանաչափը 200 000 ՀՀ դրամ
500 000 ՀՀ դրամ
500 000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն գումարը 1 000 000 ՀՀ դրամ 2 000 000 ՀՀ դրամ   2 000 000 ՀՀ դրամ
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը 600 000 ՀՀ դրամ   500 000 ՀՀ դրամ 
800 000 ՀՀ դրամ 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը  10
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/ 30 ՀՀ դրամ

www.arca.am ինտերնետային կայքի / ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փախանցումներ

 • Բանկի քարտերին
 • ArCa համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

 0.3%

0.5%

 Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 1 000 ՀՀ դրամ 
 Քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
3 անգամ սխալ ծածկագրի մութքագրման հետևանքով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում 1 000 ՀՀ դրամ

 * Առանձին Կորպորատիվ հաճախորդների աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում  Բանկի Վարչության որոշմամբ կարող են սահմանվել այլ սակագներ:
 ** Սակագինը վերաբերում է նաև Յունիբանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից ArCa տեսակի քարտերից կանխիկացմանը:

"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետերԷջը թարմացվել է 2019-07-12 10:05:41
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40