ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների լիզինգ՝ ԱՀ ԳԳԱՀ հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում

Ընդհանուր պայմաններ

  • Տրամադրվում է ՀՀ և ԱՀ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին, որոնց գործունեության ծավալման վայրը գտնվում է ԱՀ տարածքում: 
  • Լիզինգը  ձևակերպվում է Ստեփանակերտի կենտրոնական մասնաճյուղում (Կնունյանցների փող. 25), ԱՀ տարածքում ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող Բանկի այլ մասնաճյուղերում:

 

Լիզինգի արժույթ ՀՀ դրամ
Լիզինգի գումար

Լիզինգի առարկայի արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով, նվազագույնը՝ 1.0 մլն ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 20 մլն ՀՀ դրամ

Լիզինգի առավելագույն ժամկետ 84 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
13.5%՝ հաշվարկվում է Լիզինգի մնացորդի նկատմամբ, որը Հիմնադրամի կողմից 70%-ով սուբսիդավորման արդյունքում կկազմի 4.05%


10.1% - 15.3%
Կանխավճարի նվազագույն չափ
Ձեռքբերման գնի 30%
Լիզինգի առարկայի ապահովագրություն

Լիզինգի առարկան Բանկի կողմից ապահովագրվում է վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից՝ Լիզինգի պայմանագրի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում՝ Լիզինգի գումարի մնացորդին համարժեք գումարի չափով

Ապահովություն 
Ըստ Բանկի հայեցողության՝ կարող է պահանջվել երաշխավորություն
Լիզինգառուի վարկունակության նկատմաբ պահանջներ Բանկ դիմելու պահին վարկային, իսկ տնտեսվարող սուբեկտների դեպքում՝ նաև հարկային ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև նախորդ մեկ տարվա ընթացքում ֆինանսական համակարգում 90 օրը (պահի դրությամբ) գերազանցող ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն

Լիզինգի գումարի և տոկոսագումարի  մարման եղանակ

Լիզինգի գումարը՝ ոչ պակաս քան եռամսյակը 1 անգամ, տոկոսագումարը՝ ամսական
Միջնորդավճարներ   

Հայտի ուսումնասիրություն

0 ՀՀ դրամ

Լիզինգի տրամադրում

Լիզինգի գումարի 0.5%, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ միանվագ

Լիզինգի առարկայի գնման վերջնական վճար

0 ՀՀ դրամ
Լիզինգի գումարը չվճարելու դեպքում տուժանքի չափ Ժամկետանց մայր գումարի գծով՝ տարեկան 36.0%-ի չափով՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար
Լիզինգի տոկոսագումարը չվճարելու դեպքում տուժանքի չափ
Ժամկետանց տոկոսի գծով՝ տարեկան 12.0%-ի չափով՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար
Լիզինգի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Լիզինգի հայտի վերաբերյալ որոշման մասին հաճախորդներին տեղեկացնելու ժամկետ 
1 աշխատանքային օր
Լիզինգի տրամադրման դրական որոշման գործոններ
  • լիզինգի տրամադրման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
  • վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին
Լիզինգի հայտը մերժելու գործոններ
  • առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության կասկած կամ փաստ, կամ դրանք թերի են ներկայացվել,
  • հաճախորդն ունի բացասական վարկային պատմություն,
  • առկա են Բանկի վարկային քաղաքականությամբ սահմանված այլ պատճառներ,
  • առկա են այլ հիմնավոր պատճառներ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Լիզինգի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր վարկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 

Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում, Բանկի կողմից գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, Ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում Ձեր պարտականությունները կարող են մարվել Ձեզ պատկանող այլ գույքի հաշվին:


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ Էջը թարմացվել է 2019-08-13 14:58:47
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40