Հարմարավետ վճարային ՔԱՐՏԵՐ

Աշխատավարձային նախագծեր

Քարտային ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐ  ՀՀ դրամով և արտարժույթով, մինչև 60 ամիս ժամկետով.

- ժամկետային ավանդի գրավադրմամբ

- աշխատավարձային նախագծերի ներքո

- մեծ հեղինակություն ունեցող Բանկի հաճախորդներին

- կենսաթոշակային քարտերով կերսաթոշակի ապահովվածությամբ

- քարտային հաշվին կայուն դրամական հոսքերի ապահովվածությամբ
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Արցախբանկի քարտապանների համար Յունիբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում գործում են կանխիկացման միևնույն սակագները, որոնք կիրառվում են Արցախբանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկացման դեպքում: