Վարկեր

Վարկերի ֆիլտր
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
 • Գյուղատնտեսական վարկեր ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ ծրագրի շրջանակներում
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 9%-ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 10 տարի
 • Գյուղատնտեսական վարկեր ԱՀ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրի շրջանակներում
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 15% -ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ
  • Ժամկետ
   մինչև 7 տարի