Ապահովագրական միջնորդային գործունեությունը «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է հետևյալ դասերով.
 
  • Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ).

  • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն.

  • Գույքի ապահովագրություն:

 
Արմենիա Ինշուրանս

 

Ապահովագրության դասեր Սակագին
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0,17%
Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն
Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն  
0.2%, չհատուցվող գումար` 1%,
երկրաշարժի դեպքում` 2%, նվազ. 90,000 ՀՀ դրամ
ԱՊՊԱ պայմանագրեր Բյուրոյի կողմից սահմանված չափով
Մանրամասն տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ www.armeniainsurance.am կայքում:

 

 
Ռոսգոսստրախ-Արմենիա

 
Ապահովագրության դասեր Սակագին
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0,15%
Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն
Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն  
0.15%, չհատուցվող գումար` 1%,
երկրաշարժի դեպքում` նվազ. 400,000 ՀՀ դրամ
ԱՊՊԱ պայմանագրեր Բյուրոյի կողմից սահմանված չափով
Մանրամասն տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ www.rgs.am կայքում:

 

ՌԵՍՈ

 

Ապահովագրության դասեր
Սակագին
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
0,15%, նվազ.` 5,000 ՀՀ դրամ
Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն

Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն  
0.15%
չհատուցվող գումար` 1%
երկրաշարժի դեպքում` 2%
ԱՊՊԱ պայմանագրեր
Բյուրոյի կողմից սահմանված չափով
ՌԵՍՈ Ավտոգազ 3,000 - 5,000 ՀՀ դրամ
ՌԵՍՈ ՊՐՈՖ + 36,000 ՀՀ դրամ
ՌԵՍՈ ԱՆՎՏԱՆԳ ՏՈՒՆ 6,000 - 30,000 ՀՀ դրամ
Ոսկու գրավով վարկերի վարկառուների դժբախտ պատահարներից
պահովագրություն
վարկի գումարի 0.1%-ի չափով, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ
Մանրամասն տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ www.reso.am կայքում:

 
ՍԻԼ Ինշուրանս

 

Ապահովագրության դասեր Սակագին
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0,23%
Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն 0.18%
ԱՊՊԱ պայմանագրեր Բյուրոյի կողմից սահմանված չափով
Մանրամասն տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ www.silinsurance.am կայքում: