Ավանդներ

Ավանդների ֆիլտր
Գումար
Արժույթ
Ժամկետ
 • Ժամկետային
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   մինչև 10.00%
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար/ Եվրո
  • Ժամկետ
   մինչև 3 տարի
 • Կուտակային
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   4.25 % - 9.00 %
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   3 տարի
 • Ընդհատման հնարավորությամբ
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   4.25% - 9.25%
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 2 տարի
 • Նվազեցման հնարավորությամբ
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   3.50% - 6.50%
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 550 օր
 • Ժառանգ
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   3.25% - 8.50%
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 216 ամիս